KreatiVerdi - Flagship workshop - Bærekraft, Begeistring og Balanse

LagOmLivet  - podcast
Med Heksa & Hippien
Bli med oss og få inspirasjon til å leve Lagom Livet.
Lagom er et svensk ord som betyr akkurat passe på norsk.
I et samfunn preget av ubalanser, ønsker me å inspirere til ein balansert livsstil, både lokalt og globalt. På indre og ytre plan.
Her får du lett blanding fra vår kunnskap og egne erfaringer, samt intervju fra andre inspiratorer.
Me er ingen eksperter, men dedikerte elever som har praktisert Lagom livet i mange år, og synes nå det er på tide å dele.
Blir DU med?
Hjertelig velkommen!
ME GLEDER OSS!!